Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Morera de Montsant és Benimaclet | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació

La Morera de Montsant és Benimaclet

Taller relacional realitzat en el marc de la tercera edició del cicle “Les arts, eines que transformen l’educació”. Jornada de debat amb l’objectiu de repensar els vincles entre les arts i l’educació, i per extensió entre l’escola i la cultura, i de com articular aquests vincles, tot plantejant nous enfocaments i nous reptes per als propers anys.

El taller generava una superposició simbòlica dels territoris de Benimaclet i La Morera del Montsant i dels espais d’ADDEND i La Figuera, desembocant en una reflexió experiencial de sobre el valor de construir un espai en detriment de la programació de continguts, en qualsevol projecte pedagògic.

Més informació ací:

http://addend.comissariat.cat/?page_id=3822

Date:
Data d'inici:
11/2019
Data de finalització:
11/2019
Entitat / Institució:
ADDEND - Comisariat centre d'Art