Massa Salvatge és un col·lectiu d’art i educació que impulsa processos pedagògics i d’acció cultural des d’una perspectiva crítica i socialment compromesa.

Logo blanco Massa Salvatge Coop.V. colectiu d'art i educació

Alguns projectes de Massa Salvatge

Algunos proyectos de Massa Salvatge