COM?COM?

Generem propostes que s’emmarquen en diversos camps del coneixement i l’acció: projectes educatius i de mediació cultural, produccions artístiques, processos de participació, treballs de recerca i formació.