Projecte | Manual de resistència a l’adultisme en l’institut + Conjura anti-adultista en Altura | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació

Explora el teu barri

Publicació on es recullen les bases pedagògiques del projecte “Explora el teu barri” amb la intenció de compartir els sabers generats durant el procés d’implementació. Es tracta d’una ferramenta dirigida a professionals de l’educació, agents culturals, teixit associatiu i, en general, persones interessades en conèixer o treballar els possibles recursos culturals i pedagògics dels seus barris.

Es mostra el procés general del projecte i les seues fases així com les activitats plantejades a cada barri segons la seua realitat, esperant serveixen d’inspiració per a possibles adaptacions a diferents territoris i comunitats. També la publicació serveix de devolució als agents implicats en els processos amb una part específica per cada barri treballat on es mostra el procés específic de cada barri, la seua cartografia i els recursos possibles.

Pots llegir-ho fent click ací: http://exploraelteubarri.org/fanzine-final

Més informació del projecte: https://massasalvatge.coop/projecte/explora-el-teu-barri-projecte/