Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | La Premsa Menuda | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació

La Premsa Menuda

Recuperació de diversos sistemes d’impressió escolars (Freinet, escola activa, etc.) i redissenyats per a esdevenir dispositius pedagògics en contextos comunitaris. Construcció d’una premsa tipogràfica, jornades d’aprenentatge col·lectiu, tallers experimentals, esdeveniments, etc.

Més informació:

https://repositori.macba.cat/handle/11350/44317

Date:
Data d'inici:
05/2017
Entitat / Institució:
Escuela Meme / Ciutat Educadora - Regidoria d'Educació de l'ajuntament de València