Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Que el joc no acabe mai- Inclasificables | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació

Que el joc no acabe mai- Inclasificables

Es tracta d’una caixa d’obra que arriba amb una sèrie de preguntes en format pòster. A partir d’aquestes, s’activa una sessió de joc autònom i respectuós, replantejant-se els ritmes i les lògiques de l’educació convencional experimentant el fet artístic des del plaer, la intuïció i la prova / error, desplaçant el predomini dels processos mentals i prevalent l’exploració, la creació i el joc.

Activitat que sorgeix de la proposta “Esperant un joc” produïda per a l’IVAM, i que s’inclou reformulada en el programa d’activitats de la biblioteca publica de Salamanca “Casa de las Conchas” en el marc de “Inclassificables” Trobada d’editors independents de 2022.

Date:
Data d'inici:
09/2021
Data de finalització:
09/2021
Entitat / Institució:
Encuentro de editores Inclasificables / Biblioteca Pública de Salamanca “Casa de las Conchas”