Projecte | Una festa salvatge a la ràdio | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Una festa salvatge a la ràdio | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Una festa salvatge a la ràdio | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Una festa salvatge a la ràdio | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | Una festa salvatge a la ràdio | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació

Una festa salvatge a la ràdio

Volíem organitzar unes jornades, una festa, a La Figuera, casa nostra al barri de Benimaclet a València. Però un virus salvatge, la COVID 19, es va interposar en el nostre desig. El desig era aprendre, compartir, reflexionar i investigar sobre com travessen les pedagogies les nostres vides. I com aquestes pedagogies s’encarnen en accions i projectes artístics compromesos que ens poden ajudar a resoldre o, si més no, a abordar amb honestedat els nostres dubtes i les nostres contradiccions.

Una escola per a compartir incerteses, sabers, experiències (reeixides o no), aprofundir, debatre i generar coneixement. Una escola que ens ajude i ens done ferramentes per a obrir espais lliures amb la xicalla. I aquesta escola voliem que fora una festa. Ja ens havíem fet a la idea de trobar-nos, així que ho vam fer virtualment, per mitjà de la nostra ràdio, en accions i trobades en petit comité que es van configurar en tres encontres radiofónics amb els diferents col·lectius:

Episodi 01: DU-DA + CHICO-TRÓPICO + COL·LECTIU TRELLAT + DON ROGELIO J;

Episodi 02: UNITED MINDS + NYAMNYAM + CUNETA;

Episodi 03: VALENTINA MALEZA + IDEADESTROYINGMUROS + BRIGITTE VASALLO + LA HORROROSA

Més informació i programes:

https://www.lafiguerabenimaclet.org/una-festa-salvatge-01/

https://www.lafiguerabenimaclet.org/una-festa-salvatge-02/

https://www.lafiguerabenimaclet.org/una-festa-salvatge-03/