Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació
Projecte | L’extraordinari: BANDARRES! | Massa Salvatge Col·lectiu d'art i educació

L’extraordinari: BANDARRES!

L’extraordinari!* és un procés creatiu que trenca la concepció clàssica d’activitat extraescolar des del museu. Dincs d’aquest marc de l’IVAM, durant un curs escolar 2023/2024 desde Massa Salvatge activem BANDARRES un col·lectiu resident a l’IVAM per a persones de 6 a 10 anys que s’han cansat d’acoblar-se a llocs que no hi estan fets per a elles.

Una vesprada a la setmana, el museu es converteix en el centre d’operacions des d’on crear i reivindicar-se davant d’un món fet a mida de les persones adultes. Ens preguntem qüestions com: Què és portar-se bé a la ciutat? I al museu? Per a qui estan construïts els carrers o les exposicions? Necessitem tots el mateix espai per viure-hi?

Utilitzem el joc, la performance i l’audiovisual, i comptem amb la complicitat de les famílies i, també, de col·lectius i artistes que, mitjançant les seues pràctiques, ens serveixen com a inspiració per expressar les nostres reivindicacions. Els artistes que ens acompanyen durant aquest curs escolar son: la ballarina Marta García. l’artista multidisciplinar Micaela Maisa, l’artista gràfica Eixa és Isa, l’expert en fotografia i collage Alberto Feijóo, l’artista i arxivera Anaïs Florin i el col·lectiu de disseny i ecologia Makea Tu vida.

El projecte es divideix en tres fases: En la primera “Investiguem a les adultes” investigarem, ens convertirem en un col·lectiu artístic que amb eines de la investigació social i l’antropologia estudia a les persones adultes en el museu i en el barri i mostra a través de la performance les seues conclusions; En la segona fase “Reivindiquem el museu i la ciutat per a la xicalla” ens reivindicarem, ens centrarem en mirar la ciutat i el museu des del punt de vista de la infància i reivindicarem mitjançant eines de guerrilla gràfica què és allò que necessitem; I a la tercera fase “Proposem un museu amb i per la xicalla” farem propostes, convertirem el museu en un lloc accessible i disfrutable per als xiquets i xiquetes investigant què té el museu que ens agrada i adaptant-lo a les nostres necessitats. Treballarem amb construccions i disseny per a acabar fent una visita anti-adultista en el museu de la mà del col·lectiu.

Bandarres! impacta en els ODS  “Educació de qualitat” i “Ciutats i comunitats sostenibles”. D’una banda, entenem que l’educació inclou no sols aquells aspectes formals o del currículum sinó que una educació de qualitat emancipa a la societat cap a una participació real. Dotar a la infància d’eines i capacitats de visibilització i reivindicació de demandes socials forma part d’un desenvolupament integral de les persones. D’altra banda, entenem la sostenibilitat no sols com la part ecològica sinó que unes ciutats sostenibles són aquelles que permeten un creixement basat en la participació ciutadana i en l’assoliment de xarxes comunitàries. Evitant un model cultural centrat principalment en el turisme i el consum per a generar models culturals arrelats en el territori i la comunitat.

*L’extraordinari! és una iniciativa del IVAM que se centra en les famílies que habiten en el nucli urbà on s’ubica el museu, per mitjà d’un projecte de procés creatiu que trenca la concepció clàssica d’activitat extraescolar. Sorgeix com a una pràctica d’atur i desproducció que vol esmortir la conciliació laboral de les famílies en un entorn de confiança, en què la infància és el centre, el museu és un lloc de cura, el joc és l’arma de lluita contra les lògiques de l’estructura  i les arts contemporànies són l’excusa per a garantir l’aprenentatge i el gaudi, després de classe, en un espai de producció emocional, per damunt de tot. Durant el curs 2022/2023 va ser conduït pel col·lectiu Viridian amb la proposta “Qui viu ací”.

Ací es poden veure alguns resultats del procés de Bandarres d’investigació i reivindicació de la xicalla al museu i la ciutat. Els vídeos han sigut grabats pels xiquets i xiquetes participants.